Koh Phayam

Koh Phayam

Khao Sok National ParkĀ 
Thailand Buddha Statue